CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

DIỄN ĐÀN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM NĂM 2023

13:00

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

13:30

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

13:35

PHIÊN KHAI MẠC

13:35

Phát biểu chào mừng
Bộ trưởng Bộ Xây dựng

13:45

Phát biểu của Lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương

13:55

Các chính sách mới trong quản lý phát triển đô thị Việt Nam
Ông Trần Quốc Thái, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng

14:15

Lồng ghép mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) trong Quy hoạch, Phát triển và quản trị đô thị tại Việt Nam
Bà Naomi Hoogervorst, Chuyên gia cao cấp, Ban Quy hoạch, Tài chính và Kinh tế, Hội sở chính UN-Habitat (UN-Habitat Head Quarter)

14:25

Sự cần thiết của việc cải tiến phương pháp tiếp cận trong quy hoạch và quản lý đô thị
Ông Hervé CONAN, Giám đốc Quốc gia AFD tại Việt Nam

14:35

NGHỈ GIẢI LAO

14:45

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ (Diễn ra song song)

GrandBallroom 1

Hội thảo 1: Quy hoạch đô thị hướng tới phát triển đô thị bền vững
Vụ Quy hoạch kiến trúc, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam và UN-Habitat

GrandBallroom 2

Hội thảo 2: Chuyển đổi số trong quản lý phát triển đô thị
Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

GrandBallroom 3

Hội thảo 3: Phát triển đô thị thân thiện với môi trường và chống chịu biến đổi khí hậu
Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, AFD, GIZ

17:30

KẾT THÚC CÁC PHIÊN HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ

 • Chủ trì:
  Bộ trưởng Bộ Xây dựng
 • Thời gian: 13:00 – 14:30

QUY HOẠCH ĐÔ THỊ HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG

14:45

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

14:45 Phát biểu khai mạc
Bà Trần Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc – Bộ Xây dựng
14:50 Phát biểu đề dẫn
Ông Trần Ngọc Chính – Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam
 

PHẦN PHÁT BIỂU THAM LUẬN

15:00 Phương pháp tiếp cận Quy hoạch tích hợp có sự tham gia hướng tới Phát triển đô thị bền vững
Bà Naomi Hoogervorst, Chuyên gia quy hoạch cao cấp, UN-Habitat Head Quarter
15:15 Quy hoạch và phát triển đô thị bền vững trên quan điểm tiếp cận của ADB
Ông Alexander Nash, Chuyên gia Phát triển Đô thị, ADB
15:30 Phương pháp quy hoạch tích hợp nhằm gia tăng hiệu quả công tác quy hoạch vùng và đô thị
Ông Nguyễn Đỗ Dũng, Công ty EnCity
15:45 Tích hợp quy hoạch tỉnh và quy hoạch đô thị-nông thôn
Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn Quốc gia
16:00 Quy hoạch hướng tới đô thị thông minh và bền vững
Đại học Kiến trúc Hà Nội
16:15

PHẦN TỌA ĐÀM:
Tiếp cận quy hoạch và chính sách phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam

  Điều phối: Phạm Thái Sơn (UN-Habitat) & Hội QHPTĐT
Một số nội dung thảo luận dự kiến:
• Quy hoạch tích hợp & Tích hợp Quy hoạch
• Quản lý thực thi quy hoạch? (Kế hoạch hành động, Theo dõi và đánh giá quy hoạch)
• Chuyển đổi số trong công tác chuẩn bị quy hoạch và thực thi quy hoạch
• Quy hoạch tỉnh và Quy hoạch đô thị – nông thôn?
• Sự tham gia trong quy hoạch và quản lý đô thị
• Chính quyền đô thị – phân cấp/ phân quyền trong quản lý phát triển đô thị
• Tái phát triển đô thị
17:15 Phát biểu tổng kết chuyên môn và khuyến nghị kỹ thuật Chuyên đề 1
Bà Naomi Hoogervorst, Chuyên gia quy hoạch cao cấp, UN-Habitat Head Quarter
17:20 Phát biểu tổng kết và bế mạc
Bà Trần Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch kiến trúc – Bộ Xây dựng
17:30

KẾT THÚC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1

 • Chủ trì:
  Vụ Quy hoạch kiến trúc, Bộ Xây dựng
  – Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam
  – UN-Habitat

 • Thời gian: 14:45 – 17:30

CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

14:45

PHÁT BIỂU KHAI MẠC

14:45 Phát biểu khai mạc và đề dẫn
Chủ tịch Tổng Hội Xây dựng Việt Nam
 

PHẦN PHÁT BIỂU THAM LUẬN

15:00 Chuyển đổi số quản lý quy hoạch và phát triển đô thị ngành xây dựng tại địa phương
TS. KTS. Lưu Đức Minh – Phó giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
15:15 Giải pháp Quản lý quy hoạch và hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ – Thống nhất phục vụ chính quyền số và đô thị thông minh
Ông Lê Quang Phùng – Phó Giám đốc CTCP Công nghệ Thông tin Địa lý eK
15:30 Tăng trưởng kinh tế và Net-zero cacbon trong phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam – Vai trò và cơ hội hợp tác quốc tế từ VKC
TS. Baik Nam Cheol – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu đô thị thông minh – KICT
TS. Park, Jae Hyun – Giám đốc Ban Phát triển Hợp tác quốc tế – KICT
15:45 Kết hợp BIM và GIS: Phương thức mới trong chuyển đổi số cho phát triển đô thị thông minh
Ông Đặng Đức Hà – Chủ tịch Công ty CP Công nghệ và Tư vấn CIC
Ông Nguyễn Hoàng Hà – Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ và Tư vấn CIC
16:00

PHẦN TỌA ĐÀM:

  Phần tọa đàm thảo luận nội dung chuyển đổi số trong ngành xây dựng và quản lý phát triển đô thị, các giải pháp kỹ thuật trong phát triển đô thị thông minh, hợp tác phát triển đô thị thông minh
Ông Võ Thanh Tùng – Chủ tịch Hội Tin học Xây dựng Việt Nam điều phối tọa đàm
17:00 Phát biểu tổng kết và bế mạc
Lãnh đạo Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị
17:15

KẾT THÚC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2

 • Chủ trì:
  Tổng hội Xây dựng Việt Nam
  – Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị

 • Thời gian: 14:45 – 17:30

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG VÀ
CHỐNG CHỊU BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

14:45

ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU

14:45 Phát biểu khai mạc và đề dẫn
Ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Khoa học công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng
14:50 Phát biểu của Đại diện Liên minh Châu Âu EU
Bà Kristina Buende, Trưởng ban Hợp tác Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam
14:50 Phát biểu của Đại diện Cơ quan Hợp tác phát triển- Đại sứ quán Thụy Sĩ tại VN
Bà Sibylle Bachmann, Phó Cơ quan Hợp tác phát triển- Đại sứ quán Thụy Sĩ tại VN
 

PHẦN PHÁT BIỂU THAM LUẬN

15:15 Những thách thức về quản trị theo lãnh thổ đối với phát triển đô thị bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu
Bà Mathilde Préault, Cán bộ Quản lý dự án Cơ quan phát triển Pháp (AFD)
15:35 Khả năng chống chịu của đô thị thông qua mô hình thành phố bọt biển
TS. Patric, Schlager – MCRP, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ
15:55 Đo lường tốt hơn khả năng chống chịu ở Việt Nam: xây dựng hệ thống chỉ số chống chịu TS. Vũ Cảnh Toàn, ISETđô thị phù hợp với thực tế địa lý vùng miền ở Việt Nam
TS. Vũ Cảnh Toàn, ISET
16:15 Tăng trưởng xanh: phản hồi và góc nhìn mới
Ông Kapil Chaudhery, Spatial Decisions
16:35 Thiết kế dựa vào thiên nhiên: Thành phố tốt hơn cho thiên nhiên và tất cả mọi người
Ông Steven Petit – OMGEVING
16:55 Phát triển hài hòa các không gian đô thị: Hạ tầng xanh ở Singapore vì một tương lai bền vững – một ví dụ cho Việt Nam
Ông Frank Pogade, Water Solutions South – East Asia Co.Ltd
17:15 Phát biểu tổng kết và bế mạc
17:30

KẾT THÚC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3

 • Chủ trì:
  – Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng
  – Cơ quan Phát triển Pháp (AFD)
  – Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức GIZ
 • Thời gian: 14:45 – 17:30