CƠ QUAN PHÁT TRIỂN PHÁP (AFD)

| GIỚI THIỆU CÔNG TY

Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) là cơ quan nhà nước của Chính phủ Pháp hoạt động với quy chế của một định chế tài chính, tham gia triển khai hoạt động hỗ trợ phát triển chính thức của Pháp tại các nước đối tác.

AFD tài trợ, hỗ trợ và đẩy mạnh quá trình hướng tới một thế giới công bằng và bền vững hơn. Với mục tiêu mục tiêu « 100% hoạt động phù hợp với Thỏa thuận khí hậu Paris », AFD khuyến khích phát triển các đô thị có khả năng chống chịu, phục hồi trước biến đổi khí hậu, thông qua hỗ trợ các chính sách công và dự án nhằm sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên (đất, năng lượng, tài nguyên thiên nhiên, …).
AFD hiện có mặt tại hơn 115 quốc gia và các vùng hải ngoại thuộc Pháp, và hỗ trợ cho hơn 4 000 dự án phát triển y tế, giáo dục, bình đẳng giới và bảo vệ nguồn tài nguyên chung : hòa bình, giáo dục, đa dạng sinh học và khí hậu ổn định. Đây là cách thức đặt ra đối với AFD nhằm góp phần cụ thể hóa các cam kết của nước Pháp và nhân dân Pháp trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững VÌ MỘT THẾ GIỚI CHUNG.
AFD có mặt ở Việt Nam từ năm 1994 và tài trợ cho hơn 90 dự án với tổng mức cam kết đạt gần 2,1 tỷ EUR trong nhiều lĩnh vực : giao thông, hạ tầng, năng lượng và nông nghiệp. AFD hoạt động tích cực hỗ trợ cho việc triển khai Thỏa thuận Paris phù hợp với các mục tiêu ưu tiên hợp tác của Pháp tại Việt Nam.