CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN S-GROUP VIỆT NAM

| GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần Tập đoàn S-Group Việt Nam, thành viên Liên minh hợp tác công – tư Phát triển Đô thị thông minh, là doanh nghiệp hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực: Tư vấn chiến lược – Công nghệ thông tin – Công nghệ môi trường – Giáo dục & đào tạo.

Sau 15 năm xây dựng và phát triển, S-Group đã lớn mạnh với hệ sinh thái gồm 8 công ty thành viên và công ty liên kết.

Đối với lĩnh vực tư vấn chiến lược, quy hoạch, ACUD Consult – công ty thành viên của S-Group – đã thực hiện nhiều dự án quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh và tư vấn chiến lược phát triển cho nhiều doanh nghiệp lớn trên khắp cả nước.

Đối với lĩnh vực đô thị thông minh, CTECH – công ty thành viên của S-Group đã phát triển các sản phẩm công nghệ thông tin hỗ trợ quản lý và phát triển đô thị thông minh.

Đối với lĩnh vực chuyển đổi số, đơn vị thành viên của S-Group là Đất Vàng Việt Nam đã phát triển những sản phẩm dịch vụ cốt lõi phục vụ quá trình chuyển đổi số cho các ngành, lĩnh vực như: Quản lý tài nguyên, xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch, bảo tồn văn hoá, quản lý giáo dục… mang tới giải pháp trực quan và ấn tượng cho việc giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.

Đối với lĩnh vực môi trường, Hùng Vương Conins – công ty thành viên của S-Group – với hệ thống máy móc và công nghệ hiện đại đã đóng góp đáng kể vào việc cải thiện hiệu quả hoạt động và giảm thiểu tác động môi trường cho các doanh nghiệp và khu đô thị.