Ông Phạm Thái Sơn

Ông Phạm Thái Sơn
Chuyên gia cao cấp về đô thị. Quản lý dự án ISCB, UN-Habitat Việt Nam

 

| TIỂU SỬ

Ông Phạm Thái Sơn lấy bằng Tiến sĩ về Đô thị và Xã hội (2010) tại Viện Khoa học Ứng dụng Quốc gia Lyon (INSA Lyon), Pháp. Từ năm 2014, ông công tác tại Trường Đại học Việt Đức với vai trò Giảng viên Cao cấp về Kinh tế Đô thị của chương trình Phát triển Đô thị Bền vững. Ông đã và đang thực hiện một số dự án nghiên cứu và tư vấn về Quy hoạch đô thị, Phát triển đô thị, Kinh tế đô thị, Giao thông công cộng, Khả năng chống chịu của đô thị, Thành phố đáng sống, Phát triển theo định hướng giao thông có sức chở lớn, Thị trường bất động sản, Nhà ở, Không gian công cộng và Nâng cao năng lực. Ông cũng là chuyên gia phát triển đô thị cho Ngân hàng Thế giới, UNDP và UN Habitat tại Việt Nam. Đặc biệt, từ năm 2022, ông đảm nhận vai trò Quản lý dự án của UN-Habitat cho dự án “Tăng cường thể chế và nâng cao năng lực cho phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam” (dự án ISCB) do SECO tài trợ.

| CHỦ ĐỀ