LÝ DO THAM GIA QUẢNG CÁO/ TRIỂN LÃM

NÂNG CAO
LỢI THẾ CẠNH TRANH

Truyền tải thông điệp về doanh nghiệp và quảng bá sản phẩm/giải pháp công nghệ tới nhóm khách hàng mục tiêu

ĐỊNH VỊ
THƯƠNG HIỆU

Khẳng định vị thế đầu ngành thông qua việc trao đổi góc nhìn, quan điểm với các nhà hoạch định chính sách, chiến lược và tư vấn công nghệ uy tín trong nước và quốc tế

MỞ RỘNG
QUAN HỆ HỢP TÁC

Cơ hội gặp gỡ và giao lưu với các lãnh đạo cấp cao trong nước để xây dựng và mở rộng các mối quan hệ hợp tác đầy ý nghĩa

THÀNH PHẦN KHÁCH THAM DỰ

HỘI NGHỊ ĐÔ THỊ TOÀN QUỐC 2022 dự kiến sẽ thu hút hơn 1000 đại biểu cấp cao đến từ các chính quyền trung ương và địa phương, các nhà hoạch định chính sách,
chuyên gia tư vấn chiến lược và lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp trên 63 tỉnh thành Việt Nam và thế giới.

cùng nhiều doanh nghiệp, tổ chức khác…

Tham gia DIỄN ĐÀN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM NĂM 2023 để có cơ hội quảng bá sản phẩm, kết nối với các đối tác tiềm năng và nâng cao nhận diện thương hiệu.

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ DIỄN GIẢ, QUẢNG BÁ & TRUYỀN THÔNG, TRIỂN LÃM

Cô Nghiêm Thanh Mai
Phụ trách sự kiện

Mobile: 0918 143 226