LÝ DO THAM DỰ

CƠ HỘI THAM DỰ SỰ KIỆN LỚN NHẤT

VỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LỚN NHẤT TẠI VIỆT NAM

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Để tham dự Hội nghị Đô thị toàn quốc 2022, xin vui lòng liên hệ:

Ms. HỒNG NGUYỄN | IEC Group
Tel: 024 666 32450 máy lẻ 15
Mobile: 0973 466 428