TỔNG QUAN SỰ KIỆN

SỰ KIỆN QUY TỤ CÁC CHUYÊN GIA VÀ NHÀ CUNG CẤP GIẢI PHÁP HÀNG ĐẦU LĨNH VỰC!
 
Sự kiện “Hội nghị đô thị toàn quốc 2022” với chủ đề “QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM BỀN VỮNG TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045” dự kiến sẽ thu hút sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu đến từ các Ban, Bộ ngành trung ương và địa phương cũng như từ cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế; cùng hơn 40 diễn giả là các chuyên gia đầu ngành về phát triển đô thị và trên 35 nhà cung cấp giải pháp hàng đầu lĩnh vực. Sự kiện năm nay sẽ tập trung thảo luận, hoàn thiện các khung pháp lý, cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển hơn nữa các đô thị theo hướng xanh, bền vững. Ngoài ra, các phiên hội thảo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển đổi số, trình bày các sáng kiến, giải pháp công nghệ nhằm nâng cao chất lượng của các đô thị thông minh. 

Phiên hội nghị toàn thể mở và đa chiều mang tới các xu hướng cập nhật về phát triển đô thị thông minh trên toàn quốc và trên thế giới, đồng thời hướng tới tháo gỡ các rào cản để tăng cường vai trò của tư nhân trong xây dựng đô thị thông minh và khuyến khích việc ứng dụng các sáng kiến, công nghệ hiện đại trong phát triển đô thị.

Nơi các tập đoàn công nghệ lớn nhất trong nước và quốc tế trưng bày, giới thiệu những giải pháp vượt trội cho đô thị thông minh nhưIoT, 5G, AI, Đám mây, Dữ liệu lớn, GIS, Blockchain, Cảm biến thông minh…

Chuỗi các phiên hội thảo chuyên sâu nhằm tìm kiếm giải pháp cho những mối quan tâm hàng đầu của các nhà phát triển đô thị như Quy hoạch và Quản lý thông minh, Phát triển hạ tầng ICT, Chuyển đổi số, Giao thông thông minh, Năng lượng thông minh, Dịch vụ và Tiện ích thông minh…